info@tankrecycling.be
03/636 11 48

Grond- of bodemsanering

Wij saneren uw vervuilde grond

Een grondsanering of bodemsanering omvat het weggraven van de verontreinigde grond, deze afvoeren naar een verwerkingsinstallatie voor verwerking en analyse en het terug aanleveren van de nodige schone aarde. Alle transporten van verontreinigde grond gebeuren volgens de ADR-wegcode. Uiteraard ontvangt u van ons een verwerkingsattest van de verontreinigde grond.

1
Weggraven

Wij graven de vervuilde grond weg.

2
Afvoeren

De vuile grond wordt afgevoerd volgens de ADR-wegcode.

3
Analyseren

De vervuilde grond wordt verwerkt en geanalyseerd.

4
Aanleveren

De propere grond wordt terug aangevoerd.

Grondsanering

Hebt u te maken met een bodemverontreiniging ten gevolge van een lekke stookolietank of door overvulling? Dan raden wij u aan een oriënterend bodemonderzoek te laten uitvoeren door een milieudeskundige, die hier een rapport van opmaakt.

Aan de hand van dit rapport kunnen wij u een prijsopgave aanbieden en kunt u zelf min of meer de kosten inschatten. De kostprijs van een grondsanering is afhankelijk van de hoeveelheid en de bereikbaarheid.

Verzekeringen

Eveneens raden wij u aan om uw verzekeringsmakelaar op de hoogte te brengen, sommige verzekeringen dekken een gedeelte van de kosten.