info@tankrecycling.be
03/636 11 48

Tankreiniging

Wij reinigen zowel bovengrondse mazouttanks als ondergrondse stookolietanks

Een oude mazouttank kan ernstige milieuschade veroorzaken !

Bij het buiten gebruik stellen van uw oude stookolietank is de tankreiniging ongetwijfeld de belangrijkste fase. Hiervoor kunt u uiteraard een beroep doen op onze ervaren mensen die vakkundig te werk gaan.

De eerste stap die wij uitvoeren is het openen van het mangat, nadien zullen wij met behulp van onze vacuümwagen de stookolietank leegzuigen.
Nadat de mazouttank leeggemaakt werd, zal er een ervaren operator de stookolietank betreden om deze inwendig te reinigen onder hoge druk met detergent. 

Nog een laatste maal zuigen wij de stookolietank met onze vacuümwagen leeg. Dit olie-water-slibmengsel wordt afgevoerd naar een erkend verwerker. 

Op deze manier heeft u de garantie dat uw mazouttank volledig leeg en schoon is.

Nu is de stookolietank klaar voor de eventuele volgende stap: het verwijderen of opvullen van de mazouttank. 

 

1
Mangat openen

Wij demonteren het mangat.

2
Leegzuigen

De tank wordt leeggezogen met onze vacuümwagen.

3
Reinigen

De tank wordt inwendig gereinigd onder hoge druk.

4
Afvoeren

Vrijgekomen olie, water en slib worden afgevoerd naar een erkend verwerker. 

Enkele foto's