info@tankrecycling.be
03/636 11 48

Tankreiniging

Wij reinigen zowel bovengrondse als ondergrondse tanks

Een oude mazouttank kan ernstige milieuschade veroorzaken !

Bij het buiten gebruik stellen van uw oude stookolietank is het reinigen van de tank ongetwijfeld de belangrijkste fase. Hiervoor kunt u uiteraard een beroep doen op onze ervaren mensen die vakkundig te werk gaan.

De eerste stap die wij uitvoeren is het openen van het mangat, nadien zullen wij met behulp van onze vacuümwagen de tank leegzuigen.
Nadat de tank leeggemaakt werd, zal er een ervaren operator de tank betreden om deze inwendig te reinigen onder hoge druk met detergent. 

Nog een laatste maal zuigen wij de tank met onze vacuümwagen leeg. Dit olie-water-slibmengsel wordt afgevoerd naar een erkend verwerker. 

Op deze manier heeft u de garantie dat de tank volledig leeg en schoon is.

Nu is de tank klaar voor de eventuele volgende stap: het verwijderen of opvullen van de tank. 

 

1
Mangat openen

Wij demonteren het mangat.

2
Leegzuigen

De tank wordt leeggezogen met onze vacuümwagen.

3
Reinigen

De tank wordt inwendig gereinigd onder hoge druk.

4
Afvoeren

Vrijgekomen olie, water en slib worden afgevoerd naar een erkend verwerker. 

Enkele foto's